top of page
ריפוי בדרך הטבע.png.png

מדוע נטורופתיה?

תמיד רציתי לטפל! עוד לפני שבחרתי בחיי הקיבוץ ובגידול פרחים! תכננתי להיות עובדת סוציאלית אך לקליטה בקיבוץ ולעבודה בגידול פרחים הייתה השפעה משלהם. 

החיבור לאדמה, לטבע וההכרות עם עולם הצמחים גרמו לי ללמוד ביולוגיה באוניברסיטת ירושלים.

לימודי הביולוגיה יחד עם הרצון העז לעבוד עם אנשים גרמו לי להמשיך ללמוד את מקצוע הנטורופתיה. זוהי גישה רפואית מסורתית שמקורה ביוון העתיקה. התפיסה העומדת בבסיס הנטורופתיה היא שימוש מושכל וחכם בטבע לריפוי מחלות ולמניעת תחלואה בעזרת צמחי מרפא, הקניית אורח חיים בריא, שימוש בתזונה ובטכניקות נוספות ככלי טיפולי על מנת לאפשר לגוף לאזן ולווסת תהליכים במטרה לרפא את עצמו. הנטורופתיה מייחסת משקל רב לקשר שבין הגוף והנפש. אני שמחה על המקצוע המספק שבחרתי.

נטורופתיה = ריפוי טבעי

עקרונות הנטורופתיה מתבססים על:

√ כוח הריפוי הטבעי של הטבע

הנטורופתיה שואפת לאפשר לגוף את התנאים האופטימליים לריפוי עצמי טבעי. חיזוק הגוף וחיזוק המערכות החלשות של המטופל.ת יאפשרו לגוף לרפא את עצמו.

 

 טפל באדם השלם

טיפול הוליסטי המשלב ולוקח בחשבון את כל מערכות הגוף על מנת להגיע לבריאות אמיתית שלמה.

 

טפל בשורש הבעיה

הנטורופתיה מטפלת באדם כמכלול - ומתייחסת בטיפול לגורמי הבעיה ולא רק לסימפטומים.

 

√ אל תגרום נזק

הנטורופתיה שואפת למזער את הסיכון שבטיפול ובתגובות לא רצויות לטיפול.

 

√ נטורופתיה כרפואה מחנכת לבריאות-

המסר המרכזי לאדם הוא לקחת אחריות על אורחות חייו, הרגליו ותזונתו על מנת להגיע לבריאות שלמה וטובה.

 

רפואה מונעת

הנטורופתיה דוגלת במניעת מחלות על ידי העלאת המודעות ועל ידי הנחיות לאורח חיים בריא המתאים למטופל  ולגנטיקה שלו.

טובה גת נטורופתית.jpg
bottom of page